You are here:

Hydraulik i instalator – czy pomogą w razie awarii kanalizacji?

Funkcja jaką pełnią kolektory próżniowo-rurowe? Hydraulik i instalator wyjaśnia!
Jak wiadomo w nowoczesnych czasach zapotrzebowanie na energię bezustannie wzrasta, tym o wiele bardziej, że niezbędna i użytkowana jest ona w wielu przypadkach. Zawodowcy starają się konstruować coraz to nowsze systemy, tak ażeby zminimalizować wydatki. Do tego starają się żeby systemy takie były zarówno ekonomiczne, sprawne, jak i ekologiczne. Użycie energii słonecznej do tych zamiarów jest najważniejszym przykładem. Zobrazować to mogą tak zwane kolektory próżniowo-rurowe. Czym będzie taki kolektor? To urządzenie, które użytkuje promieniowanie słoneczne, przekształcając je na energię cieplną. Przekształcenie takie oznaczamy konwersją. Mamy różnorodnego typu kolektory, a tymi najpopularniejszymi są zwierciadła instalowane przeważnie na dachach budynków. Dzisiaj jesteśmy w stanie zaobserwować ich coraz więcej. Pokrewne działanie oraz zastosowanie mają nadmienione tutaj kolektory próżniowo-rurowe oraz także nie różnią się znacznie konstrukcją. Dobrze jeżeli czuwa nad nimi hydraulik czy instalator specjalista – https://www.hydraulik.poznan.pl/. Żeby wyprodukować energię cieplną potrzebny jest system, który jest zdolny do pobrania takiej liczby promieniowania słonecznego, aby można było przy jego pomocy zdobyć dużą sprawność termiczną. Wtenczas przy pomocy kolektorów wolno podgrzewać wodę w instalacjach obiektów wielorodzinnych i budynkach przemysłowych. Najlepiej będą tu się sprawdzać kolektory próżniowo-rurowe, ponieważ wtenczas jesteśmy w stanie pozyskać wysoki wskaźnik energii cieplnej. Kolektory takie to komplet szklanych, dwuściennych rur napełnionych próżnią. Instalować je można na dachach płaskich, a także tych o różnym kącie nachylenia.

Posted by: admin

Back to Top